Επιχειρήσεις Τροφίμων

Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες τροφίμων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διατροφική ανάλυση τυποποιημένων προϊόντων καθώς και τη συνολική δημιουργία διατροφικής ετικέτας.

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στη διατροφική ανάλυση και την αναδιαμόρφωση (reformulation) συνταγών μαγειρικής για επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, catering κτλ)
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169 του 2011, η διατροφική επισήμανση των τυποποιημένων προϊόντων έχει καταστεί υποχρεωτική για όλα τα προϊόντα που διανέμονται από το λιανικό εμπόριο και καταλήγουν στον τελικό καταναλωτή.

Η διατροφική επισήμανση έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την πλήρη και ορθή ενημέρωση του καταναλωτή, όπως την εμφάνιση συγκεκριμένων στοιχείων σε κάθε ετικέτα τροφίμων.

Αν επιθυμείτε τη διατροφική ανάλυση τυποποιημένων προϊόντων και τη δημιουργία διατροφικής ετικέτας, απευθυνθείτε στο διαιτολογικό μας γραφείο.
Η Δρ. Γιαζιτζή Κατερίνα έχει αναπτύξει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία για τη διατροφική ανάλυση συνταγών μαγειρικής με γενικώς αποδεκτά και καθορισμένα κριτήρια καθώς και για την αναδιαμόρφωση (reformulation) των συνταγών μαγειρικής.

Αν επιθυμείτε η επιχείρησή σας να παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με γνώμονα τον πελάτη, απευθυνθείτε σε εμάς για μια συζήτηση σχετικά με την αναδιαμόρφωση του μενού σας, την προσθήκη νέων διατροφικά σταθμισμένων συνταγών ή/ και την παροχή διατροφικών πληροφοριών στα μενού σας.

Giazitzi, K., Chrysanthakopoulou, V., & Boskou, G. (2022). A Hypothetical Tavern Menu for the Evaluation of Calorie Selection through Menu Labelling. Foods, 11(11), 1624.

Giazitzi, K., Ventat Oglou, B., & Boskou, G. (2022). Do ready-to-eat meals of Greek supermarkets need reformulation?. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 73(4), 433-442.

Giazitzi, K., & Boskou, G. (2021). Developing a methodology to create nutritionally balanced meals. British Food Journal, 123(6), 2170-2182.

Giazitzi, K., & Boskou, G. (2021). Preferences for nutrition information in foodservice outlets among Greek consumers. Journal of Foodservice Business Research, 24(5), 612-627.

Giazitzi, K., Karathanos, V. T., & Boskou, G. (2020). Personalized Nutrition Recommendations in Food Services. In Quality Assurance in the Era of Individualized Medicine, 147-170. IGI Global.

Giazitzi, K., Palisidis, G., Boskou, G., & Costarelli, V. (2019). Traditional Greek vs conventional hotel breakfast: nutritional comparison. Nutrition & Food Science, 50 (4), 711-723.

Ρωτάτε - Απαντάμε

Ετικέτα Τροφίμων

Σχετικές ερωτήσεις γύρω από τις ετικέτες τροφίμων
 • Ονομασία τροφίμου
 • Κατάλογος συστατικών
 • Αλλεργιογόνα συστατικά
 • Ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών
 • Καθαρή ποσότητα του τροφίμου
 • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή η τελική ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως»)
 • Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης
 • Όνομα ή εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων
 • Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης
 • Οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίμου
 • Για ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου
 • Διατροφική δήλωση

Η διατροφική δήλωση μπορεί να προκύψει από τις μέσες τιμές που βασίζονται:

 • στην χημική ανάλυση του τροφίμου
 • σε υπολογισμό με βάση τις γνωστές ή τις πραγματικές μέσες τιμές των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν, ή
 • σε υπολογισμό με βάση γενικώς καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα

Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το δικό σας ραντεβού